Interiér Staromestskej knižnice v Bratislave

Pobočka Staromestskej knižnice v Bratislava na Záhrebskej ulici je jedným z piatich pracovísk Staromestskej knižnice v rámci mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.

Mestský blok, ktorého súčasťou je Záhrebská ulica tvorí kompaktná mestská štruktúra prevažne bytových tehlových domov. Blok je vymedzený ulicami Mýtna, Povraznícka a Šancová. Park pred vstupom do knižnice na Záhrebskej ulici je centrom tohto atraktívneho mestského bloku. Knižnica teda sídli na dobrej adrese, uprostred živej mestskej štvrte s priamym kontaktom na park (čitáreň na poschodí má aj veľkorysé okná smerom do tejto mestskej zelene).

Súčasný stav

Priestory knižnice sú súčasťou bytového domu Záhrebská 8 – na prízemí a 1. poschodí. Stavba má 6 nadzemných podlaží. Tento priestor bol už v pôvodnom projekte bytového domu určený ako komunitný priestor. Architektonicky je význam tohto priestoru čitateľný aj na fasáde bytového domu. Vstupuje sa cez kryté podlubie, ktoré je súčasťou ulice a okná hlavnej siene sú viditeľne veľkorysejšie a zvýraznené rímsami. Geometria priestoru je atypická – bočné steny sú k čelnej fasáde pod uhlom 45 stupňov, keďže sa jedná o akcentované nárožie mestského bloku. Na začiatku tu sídlil ženský spolok, neskôr Staromestská knižnica.

Na prízemí má knižnica k dispozícií samostatný vstupný priestor, kde 5 stupňami prekonávame výškový rozdiel medzi ulicou a 1. nadzemným podlažím. Ďalej sú tu priestory, ktoré v súčasnosti knižnica využíva ako archívy a klubové priestory. Je tu hygienické zázemie a foyer so schodiskom, ktorým sa vystupuje na hlavné poschodie knižnice, kde sú situované dve čitárne a hygienické zázemie. Na prízemí knižnica využíva plochu 76 m2, na poschodí 124 m2, spolu je to teda 200 m2 úžitkovej plochy, ktorou sa zaberá predkladaná štúdia.

Návrh interiéru

Samotný návrh a dizajn regálových systémov, vychádza zo špecifickej geometrie priestoru, ktorá je daná tým, že objekt je v nárožnej polohe. V priestore bol v prvom kroku aplikovaný raster, ktorý predurčil narábanie so zariaďovacími prvkami. Uplatňuje sa tiež pilierovosť, ktorá je charakteristická už pre exteriérový uličný priestor podlubia. Atypická geometria tiež prispela k vytvoreniu nie priamočiaro čitateľného priestoru. Tento vnem je posilnený reflexnou plochou regálov. Takto vzniká dojem priestoru, v ktorom môžeme byť vnímavejší, pokojnejší, môžeme sa v ňom stratiť, ale aj nájsť si záchytné body.

V prienikoch mriežky rastra sú osadené regály s reflexnou plochou. Konštrukčne je regál vyrobený z farbenej MDF dosky, ktorá je na vonkajších stranách obalená tenkým reflexným plechom. Ostatné regále po obvode priestoru sú kotvené priamo do steny.

Zámerom bolo (pri čo najväčšej možnej kapacite knižných zväzkov) umožniť knižnici realizovať rôzne typy spoločenských podujatí. Byť verejným interiérom danej mestskej štvrte. Preto tam, kde zvolený raster predznamenáva lokalizáciu regálov v priestore knižnice sa tieto menia na mobilné. Časť regálov je možné odsunúť na okraje priestoru, vzniká tak voľný priestor, kde je stôl so sedením, projektor. V priestore môže fungovať čitáreň a iné klubové aktivity. Stoly sú skladacie. Keď mobilné regály vytiahneme do priestoru, vzniká pilierové pole, ktoré násobí prázdne plochy, kde je možné inštalovať napríklad výstavu obrazov, grafík, typografie, atď.

štúdia – 2021
projekt na stavebné povolenie – 2022
realizačný projekt interiéru – 2023

realizačný projekt interiéru – Jakub Števanka
statika – Ivan Tatala
vzduchotechnika – Gabriela Heffnerová
elektroinštalácia – Ľubomír Keľha
vykurovanie – Marek Lenický


dizajn závesu – WOVEN (Danica Pišteková, Veronika Michalíková)
grafický dizajn – Šimon Chovan
vizualizácie – Pavol Mičáň