CV

MATÚŠ BIŠŤAN – architekt

Adresa kancelárie: Šúrska 136, 900 01, Modra, Slovensko
Telefón: +421 908 125 926
E-mail: info@bistan.sk
web: www.bistan.sk
Dátum narodenia: 11. 09. 1982
Miesto narodenia: Ružomberok, Slovensko
Rodinný stav: ženatý

 

Vzdelanie

2017 – 2022 – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, doktorandské štúdium na Katedre architektonickej tvorby ukončené obhajobou dizertačnej práce “Transformácie modulárnych systémov” (školiteľ Ján Studený a školiteľ-konzultant Marian Zervan)

2001 – 2007 – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra architektonickej tvorby (diplomová práca v ateliéri Pavla Paňáka)

1997 – 2001 – Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku

 

Pracovné skúsenosti

2014 – trvá – vlastná architektonická prax (www.bistan.sk)

2014 – 2020 – architekt v AB ateliéri (www.ab-atelier.sk), Ružomberok (referencie: Ing.arch. Martin Bišťan)

2007 – 2014 – architekt v ateliéri A02 (www.a02.sk), Dolný Kubín (referencie: Ing.arch. Stanislav Šutvaj)

 

Vybrané realizácie a úspechy v súťažiach

– Laureát CE ZA AR 2020 v kategórií interiér (Oddelenie odbornej literatúry Mestskej knižnice v Senci) – link

− Obnova interiéru mestskej knižnice v Modre – link
− Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku  (spoluautori: Stanislav Šutvaj, Ján Potoma) – link
− Bar Severan, Dolný Kubín  (spoluautor: Stanislav Šutvaj) – link
– Rekonštrukcia bytu v Ružomberku – link

 

− Architektonický návrh riešenia interiérov knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove, architektonická súťaž, 1. miesto (spoluautor: DOXA) – link
− Architektonicko-výtvarný návrh expozície Kniežacia hrobka z Popradu, architektonická súťaž, 3. miesto (spoluautor: Šimon Chovan) – link
− Prestavba kultúrneho domu Družba v Leviciach, architektonická súťaž, 2. miesto (spoluautori: Benjamín Brádňanský, Vít Halada) – link
− Krajské kultúrne a vzdelávacie centrum, Zlín, architektonická súťaž, odmena (spoluautor: Stanislav Šutvaj) – link

 

Výstavy

– Súťažiť, víťaziť, realizovať! (29. 05. 2023 – 04. 06. 2023: SNG – ÁTRIUM, Rázusovo nábrežie 4, Bratislava); Charakterisitika: kolektívna výstava v rámci festivalu Dni architektúry a dizajnu (DAAD) pripravená v spolupráci so Slovenskou komorou architektov (vystavený projekt Oddelenia odbornej literatúry mestskej knižnice v Senci)

– Young European Architects – Biennale di Venezia (22. 05. 2021- 21. 11. 2021: Campiello Santa Maria Nova Benátky, Taliansko); Charakteristika: kolektívna výstava Young European Architects je sprievodným podujatim Bienále architektúry v Benátkach (vystavený projekt Oddelenia odbornej literatúry mestskej knižnice v Senci, projekt bol na výstavu vybraný medzinárodnou porotou v Paríži), kurátor: Architecturestudio, Paríž, Francúzsko

– Stredné Slovensko Architektúra 2010+ (16. 04. – 03. 05. 2019: Spolok architektov Slovenska, Ballasov palác, Bratislava, Slovensko); Charakteristika: kolektívna výstava (spolu so Stanislavom Šutvajom a Jánom Potomom vystavená realizácia: Univerzitná knižnica Katolíckej Univerzity v Ružomberku), kurátor: Igor Teplan

– Ikonické ruiny – Stratégie (19.1. – 11.2. 2018: VŠVU, Galéria Medium, Bratislava, Slovensko); Charakteristika: kolektívna výstava architektonických návrhov – modely, projekcia, kurátori: Ján Studený a Benjamín Brádňanský

 

Iné

− organizovanie komorných koncertov „Hudba u Fullu“ v Ružomberku www.facebook.com/hudbaufullu/
 (doteraz viac ako 30 koncertov zameraných na súčasnú svetovú a slovenskú vážnu hudbu)

-od roku 2018 člen Komisie územného plánovania, životného prostredia, pôdohospodárstva, vinohradníctva a vinárstva pri Mestskom zastupiteľstve Modra
− v rokoch 2010 – 2012 člen Komisie pre územné plánovanie, výstavbu a životné prostredie pri Mestskom zastupiteľstve Ružomberok

− od roku 2013 člen Komory architektov