CV

MATÚŠ BIŠŤAN – architekt

Adresa kancelárie: Šúrska 136, 900 01, Modra, Slovensko
Telefón: +421 908 125 926
E-mail: info@bistan.sk
web: www.bistan.sk
Dátum narodenia: 11. 09. 1982
Miesto narodenia: Ružomberok, Slovensko
Rodinný stav: ženatý

Vzdelanie

1997 – 2001 – Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku

2001 – 2007 – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra architektonickej tvorby (diplomová práca v ateliéri Pavla Paňáka)

2017 – trvá – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, doktorand na Katedre architektonickej tvorby (školiteľ Ján Studený)

Pracovné skúsenosti

2007 – 2014 – architekt v ateliéri A02 (www.a02.sk), Dolný Kubín (referencie: Ing.arch. Stanislav Šutvaj)

2014 – trvá – architekt v AB ateliéri (www.ab-atelier.sk), Ružomberok (referencie: Ing.arch. Martin Bišťan)

2014 – trvá – vlastná architektonická prax (www.bistan.sk)

Iné

− od roku 2013 člen Komory architektov
− v rokoch 2010 – 2012 člen Komisie pre územné plánovanie, výstavbu a životné prostredie  pri Mestskom zastupiteľstve Ružomberok

organizovanie komorných koncertov „Hudba u Fullu“ v Ružomberku www.facebook.com/hudbaufullu/
 (doteraz viac ako 30 koncertov zameraných na súčasnú svetovú a slovenskú vážnu hudbu)

Vybrané realizácie a úspechy v súťažiach

− Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku  (autori: Stanislav Šutvaj, Ján Potoma, spolupráca: Matúš Bišťan) – link
− Bar Severan, Dolný Kubín  (autori: Stanislav Šutvaj, Matúš Bišťan, Pavol Mičáň) – link
– Rekonštrukcia bytu v Ružomberku – link
− Obytná zóna Liptovský Mikuláš – Palúdzka, urbanisticko-architektonická súťaž, 1. miesto,  (autori: Stanislav Šutvaj, Matúš Bišťan) – link
− Krajské kultúrne a vzdelávacie centrum, Zlín, architektonická súťaž, odmena, spoluautor: Stanislav Šutvaj – link
− Prestavba kultúrneho domu Družba v Leviciach, architektonická súťaž, 2. miesto (autori: Benjamín Brádňanský, Vít Halada, Matúš Bišťan) – link
Architektonicko-výtvarný návrh expozície Kniežacia hrobka z Popradu, architektonická súťaž, 3. miesto (autori: Matúš Bišťan, Šimon Chovan) – link
– Laureát CE ZA AR 2020 v kategórií interiér (Oddelenie odbornej literatúry Mestskej knižnice v Senci) – link