KKVC, Zlín – súťaž

V medzinárodnej architektonickej súťaži na Krajské kultúrne a vzdelávacie centrum v Zlíne náš návrh získal zvláštnu odmenu poroty.
Cieľom súťaže bolo adaptovať továrenské budovy č.14 a 15 v bývalej Baťovej priemyselnej zóne Svit na sídlo Krajskej knižnice, Krajskej galérie výtvarného umenia a Múzea juhovýchodnej Moravy. Z 36 návrhov, porota, ktorej členmi boli aj Miroslav Masák a Emil Přikryl udelila 3 návrhom cenu a 3 návrhom zvláštnu odmenu poroty.

Spoluautor: Stanislav Šutvaj

2009