publikovanie

ASB
Profil kancelárie v rámci špeciálu Mladí slovenskí architekti.

archinfo.sk
Architektonický návrh riešenia interiérov knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove – výsledky súťaže spolupráca s ateliérom DOXA

archinfo.sk
Obnova interiéru Mestskej knižnice v Modre – realizácia interiéru

katalóg k výstave Young European Architects
sprievodné podujatie Bienále architektúry v Benátkach, ktoré sa konalo od mája do novembra 2021 – projekt Oddelenia odbornej literatúry mestskej knižnice v Senci vybrala na výstavu medzinárodná porota v Paríži

Architektúra & Urbanizmus ročník 2020, číslo 3 – 4
Archi-tektonika veľkorozponového skeletového systému INTEGRO
Koncept otvorenej architektonickej formy reprezentovaný sériou obchodných domov Prior

vedecká štúdia v časopise, ktorý vydáva Historický ústav Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Ústavom dějin umění Akademie věd Českej republiky.

Postoj
Dobré stavby dokážu aj napraviť pokazené vzťahy či zblížiť ľudí – rozhovor rozhovor o architektúre vo verejnom a sakrálnom priestore

Denník N
Skryť sa za plotom alebo nanovo objaviť svoje mesto. Ako koronavírus mení predstavy o bývaní (odborná anketa) Odpoveď na otázky: Ale je to naozaj tak? Čo ak sa pod vplyvnom zažitého zmení naša predstava o dobrom (a bezpečnom) bývaní a o živote v meste? Môže mať súčasné vychýlenie z normálu vplyv na architektúru, na rozvrhovanie budov, či na mestské plánovanie a suburbanizáciu? Zmení sa spôsob, ako budeme v meste (či mimo neho) žiť?

archinfo.sk
Expozícia kniežacia hrobka z Popradu – výsledky súťaže spolu so Šimonom Chovanom

ARCH 1-2/2020
Oddelenie odbornej literatúry Mestskej knižnice v Senci

archinfo.sk
Oddelenie odbornej literatúry Mestskej knižnice v Senci – realizácia interiéru

archinfo.sk
Interiér kostola sv. Bartolomeja, Hniezdne realizácia interiéru kostola spolu so Stanislavom Šutvajom

archinfo.sk
Prestavba kultúrneho domu Družba v Leviciach súťaž v kolektíve s n/a architekti – 2.miesto

zoznam.sk
Postavili si drevodom v rodičovskej záhrade… článok o rodinnom dome v Ružomberku, časti Biely Potok

Postoj
Staré a nové na dotyk článok o interiéri kostola sv. Vavrinca v Brutovciach

Postoj
V inom svetle v Kaplnke Vzkriesenia – článok o Kaplnke Vzkriesenia nad Kvetnicou

Blog (Denník N)
Hlásenie z frontu 1 – článok o 15 bienále architektúry v Benátkach

Grand Residence 02-03/2016
Architekti, na slovíčko!

ročenka Salon dřevostaveb 2015

aktuality.sk
Monografia – Friedrich Weinwurm (recenzia – spolu s L. Jaškom)

ASB 4/2010
Nadčasová architektúra – Obytný súbor Malé Tatry v Ružomberku

ASB 1-2/2012
Nadčasová architektúra – Vstupný objekt do areálu papierní v Ružomberku

ASB 4/2012
Nadčasová architektúra – Sulfitová veža v Ružomberku

ERA21 04/2011
Začátky v architektuře – Paralelní světy