Kniežacia hrobka z Popradu – súťažný návrh expozície

axonometria – schéma
pôdorys
nález in situ, zdroj: Podtatranské múzeum v Poprade
nález in situ, zdroj: Podtatranské múzeum v Poprade

Nález hrobky kniežaťa je správa z iného sveta. Zo sveta, ktorý presahuje naše predstavy (dokonca aj naše mýty o nekonečnej prítomnosti Slovanov na našom územií). Nález nás dáva do kontextu spoločných dávnych dejín Európy.

Ten kontrast objavu v našej realite dobre ilustrujú fotky z náleziska, kde vidno odkrývanie jednotlivých častí vrstiev zeminy a odoberanie segmentov drevenej skladačky (architektúra!) z bahna na pozadí prefabrikovaného betónového skeletu novovznikajúcej výrobnej haly. Keby to bolo možné, chceli by sme ten nález prezentovať práve v kontexte architektúry plechových krabíc výrobných hál a ich nekonečných vnútorných priestorov. Prefabrikovaná zrubová drevená architektúra hrobky stará 1500 rokov v odkrytých vrstvách hliny hneď vedľa automatizovanej robotickej výrobnej linky.

Expozíciu chápeme ako pomôcku k vyvolaniu záujmu o archeológiu a o samotný nález. Myslíme si, že pochopiť svet, v ktorom knieža žil, spoznať hodnoty, ktoré vyznával, môžeme len veľmi hmlisto a schematicky. Môžeme však vedecky pomocou technológii, ktoré máme k dispozícii bádať – nechať sa našou expozíciou prekvapiť. Neštudovať len vystavené nálezy, ale všimnúť si znaky kultúry v makromierke zachovanej drevenej komory hrobky, ale aj v mikromierke štruktúr tkanín a šperkov. Kultúra dávno zabudnutého sveta sa takto stretáva s kultúrou našej súčasnosti a je to osviežujúce spojenie.

súťažný návrh – 3. miesto
spoluautor: Šimon Chovan
vizualizácie: Pavol Mičáň
2020