Oddelenie odbornej literatúry Mestskej knižnice v Senci

štúdia – koncept
štúdia – axonometria
projekt – schéma
projekt – pôdorys
dielenská dokumentácia – axonometria
priebeh realizácie
priebeh realizácie
priebeh realizácie

Riešený priestor je súčasťou budovy Mestského kultúrneho strediska – pôvodne modernistický kultúrny dom, ktorý bol v roku 2006 rekonštruovaný (pribudlo podkrovie s vikiermi a farebné fasády). Po vybúraní priečok je na nové oddelenie náučnej literatúry vyčlenený jeden pozdĺžny priestor s pásovým oknom a skeletovým nosným systémom. Keďže v priestore s plochou 150 m2 treba uskladniť 15 000 zväzkov, hlavnou výzvou projektu je vymyslieť riešenie, ktoré nezaplní celý priestor regálmi. V rámci knižnice by totiž mala byť tichá študovňa, priestor na prácu s počítačom a otvorený priestor, kde je možné usporiadať menšie podujatia (do 30 ľudí). Základným prvkom interiéru je zaoblený regál, ktorý svojím tvarom rozčleňuje vyššie spomenuté zóny. Tam, kde má regál najväčší polomer, vzniká čitáreň s výhľadom na mesto a dobrým svetlom – to je priestor pre verejné podujatia. Priestory, ktoré vyčleňuje menší polomer regálu, sú počítačové pracovisko a tichá študovňa. Tieto priestory sú zároveň oddelené od čitárne a od okna a osvetlené umelým osvetlením. Slúžia na sústredenú prácu. Zaoblený regál má výšku 2 m a kapacitu 8 000 kníh. Ďalších 9 000 zväzkov bude umiestnených do vstavaných regálov na celú výšku miestnosti pri troch obvodových stenách priestoru. Súčasťou oddelenia je aj knihovnícky pult v rovnakom materiálovom prevedení ako zaoblený regál.

Zámočnícke výrobky (vstupné kyvné dvere, stenové regále, oblý regál, parapet na sedenie, obloženie nadokenného prekladu a vedenie klimatizačných rozvodov z ohýbaného dierovaného plechu, knihovnícky pult)

Pre dosiahnutie dojmu subtílnosti, vizuálnej ľahkosti regálov a dobrej opracovateľnosti sa ukázal ako vhodný materiál paradoxne pomerne ťažký 5 mm hrubý oceľový plech. Všetky segmenty sa na základe dielenskej dokumentácie vypálili laserom a následne zvárali ako skladačka v zámočníckej dielni. Z pôvodného zámeru zvárať regále na mieste sa z praktických dôvodov upustilo – každý prvok bol rozložený na segmenty, ktoré sa zvarili v dielni a na mieste sa už iba zošróbovali. Staticky bolo náročné vyriešiť osadenie oblého regálu v priestore. Existujúci strop z betónových prefabrikovaných panelov by uniesol maximálne čistú váhu regálu (6,5 t). Po naplnení knihami však regál svoju váhu zdvojnásobí. Bolo nutné preniesť tiaž priamo do betónového skeletu. Statik navrhol rošt z oceľových HEB profilov, kotvených do existujúcich stĺpov. Regál neleží na rošte celoplošne, ale iba bodovo – tiaž regálu do roštu prenáša 8 oceľových pätiek. Zvarený regál funguje vďaka vertikálnym segmentom ako priestorový nosník.

Oblý regál a knihovnícky pult sú striekané polyuretánovou farbou na žlto. Stenové regále, vstupné dvere, parapet a obloženie nadokenného prekladu na sivo.

Povrchy (obnaženie železobetónového skeletu, rukodielne vápennocementové omietky na stenách a strope, linoleum lepené na dutinovej podlahe)

Výška podlahy sa kvôli oceľovému roštu zdvihla o 18 cm, pochôdzna vrstva – linoleum – je lepená na dutinovú podlahu z kalcium-sulfátových panelov. Priestor medzi starou a novou zdvihnutou podlahou je využitý na vedenie elektroinštalácie.
Konštrukcie pôvodného skeletu (stĺpy a preklady) sa očistili od omietky a opatrili penetračným náterom. Obnažená materialita konštrukcií informuje vnímavého človeka o statickom systéme budovy a súvisí aj s pôsobením ostatných prvkov interiéru.
Na steny a strop je ručne nanesená vápennocementová omietka, stopy po nanášani hladidlom sú viditeľné a priznané. Zámerom je omietku nemaľovať, ale ukázať jej remeselné spracovanie.

Osvetlenie, klimatizácia, mobiliár

Priestor je osvetlený typovými kruhovými svietidlami, ktoré sú rozmiestnené na základe zón, ktoré rozčlenil oblý regál. Na dosvetlenie stenových regálov slúžia bodové svietidlá v systémovej lište, ktorá je zavesená po obvode priestoru. Svietidlá sa ovládajú vypínačmi zabudovanými v knihovníckom pulte.
Čierne kruhové klimatizačné jednotky sú kotvené k stropu. Rozvod chladiaceho média je vedený v atypickom profile z ohýbaného dierovaného plechu, pripojenie a odvod kondenzu sú priznané.
Typový mobiliár tvoria kruhové stoly na hliníkovej podnoži a plastové stoličky s chrómovou podnožou.

Záves (Danica Pišteková)

Záves podčiarkuje ideu okenného parapetu na sedenie a vytvára zálivy pre rôzny počet návštevníkov a rôznu mieru intimity (pre dvoch/troch/štyroch). Z časti kontroluje aj svetelné podmienky v interiéri, vytvára membránu gradientov priesvitností medzi vonkajškom a vnútrajškom, a zdvojená garniža zároveň umožňuje jednoduchú manipuláciu s textilom na vytváranie situácií, alebo na zatiahnutie celého pásu okien v jednej rovine bez sedenia.

Projekt bol podporený dotáciou Fondu na podporu umenia v rámci podprogramu Komplexná infraštruktúra knižníc. Finančné prostriedky nad rámec poskytnutej dotácie boli hradené z rozpočtu mesta Senec.

projekt statiky: Ivan Tatala
projekt elektroinštalácie: Ľubomír Keľha
projekt vzduchotechniky: Gabriela Heffnerová
dielenská dokumentácia zámočníckych výrobkov: Peter Kováč
dizajn závesu: Danica Pišteková
typografia a grafický dizajn: Šimon Chovan

autori fotografií: Pavel Meluš a Juraj Marko

investor: Mestské kultúrne stredisko Senec
miesto: Námestie 1. mája 2, Senec
úžitková plocha: 150 m2
stavebný náklad: 120 000 €

štúdia a projekt: 2018
realizácia: 2019