Obnova interiéru Mestskej knižnice v Modrepôdorys


3D modelVýkres zámočníckych výrobkov (Adrián Zachar)
Výkres zámočníckych výrobkov (Adrián Zachar)

Zadanie, ktoré bolo hlavne o pochopení kvalít sorelovského kultúrneho domu od Arthura Szalatnaia-Slatinského a o nadviazaní na jeho hru so symetriou v pôdoryse aj v reze. Veľmi úzky rozpočet prinútil sústrediť sa na podstatné, repasovať, čo sa dá a to zvyšné, čo bolo treba doplniť, navrhnúť z lacných materiálov a predsa priestorovo pôsobivo. Repasovať má zmysel aj pre to, že verejné stavby tohto obdobia sú zväčša charakteristické poctivou materialitou (podlahy z dubových vlysov, betónového terazza) a remeselným spracovaním.

Nešlo by to bez zanietenia všetkých zúčastnených. Za pracovníkov KC Modra to boli riaditelia Marcela Kvetková (iniciátorka projektu) a Ján Sklenár, vedúca knižnice Renáta Kulifajová a celý tím knihovníčok. Rovnako miestne firmy a remeselníci urobili veľa nad rámec toho, čo nacenili v rozpočte a dokázali zvládnuť detaily a spoje v solídnej kvalite. Marek Čukáš – firma odpodlahy (repas dubovej parketovej podlahy a oprava vstupného dubového schodiska), Vladimír Durbák (stolárske výrobky) a Milan Ružek (zámočnícke výrobky).

Projekt bol realizovaný v etapách a ešte stále nie je hotový. V prvej etape sa realizoval interiér hlavnej siene – čitárne a v druhej estape oddelenie beletrie a  knihovnícky pult v čitárni. V tretej etape je plán obnoviť oddelenie detskej literatúry, priestor foyer a kanceláriu knihovníčok.

Etapizácia vychádza z financovania. Projekt bol dva krát podporený malou dotáciou na obnovu knižníc (2 x 8 tis. €) od Fondu na podporu umenia, financie nad rámec dotácií doplnilo Mesto Modra.

Knižnica funguje na prvom poschodí Kultúrneho domu dlhodobo. Do knižnice sa pred rekonštrukciou vstupovalo v najvzdialenejšom bode od schodiska – do bočnej miestnosti, kde je dnes oddelenie beletrie, veľkorysý priestor foyer, z ktorého je prístup aj na balkón veľkej sály kultúrneho domu je iba prechodný – neponúka možnosť posedieť si tu – idea návrhu je vytvoriť tu komunitný priestor prepojený s knižnicou cez hlavné dvere, keďže v knižnici sa často organizujú čítačky a iné spoločenské podujatia. V návrhu sme obnovili vstup do knižnice cez dvere, ktoré sú na osi symetrického pôdorysu. Hlavným priestorom sa teraz stala najveľkorysejšia sieň knižnice s vyššou svetlou výškou a väčšími oknami. Sem sme presunuli aj knihovnícky pult.

Podstatná časť práce pozostávala z repasovania existujúcich povrchov a mobiliáru. Zámer bol všetky prvky zároveň zladiť do celku, ktorý nebude vizuálne príliš rôznorodý. Celé zariadenie knižnice – repasované aj nové – je v bielej farbe. V priestore sú osadené repasované existujúce systémové regále – očistené a nastriekané na bielo. Pri stenách sú navrhnuté atypické regále z bielej lamino DTD dosky. Pod oknami je zostava z oceľových JAKL profilov a dosiek, v rámci ktorej sú regále, sedenie, okrytovanie radiatorov z dierovaného plechu a príprava na systém zatienenia okien. Pri čítaní na stolíku pod oknom, má návštevník prirodzene vlastný priestor, môže sa zahĺbiť do textu alebo cez okno pozorovať panorámu historickej časti Modry.

Spolupráca: Mgr. art. Andrea Uhliarik (štúdia a projekt 1. etapy), Mgr. art. Peter Bližnák a Ing. Michal Berger (grafický dizajn informačného systému), Andrej Zachar a Peter Kováč (dielenská dokumentácia zámočníckych výrobkov)

Investor: Mesto Modra, Kultúrne centrum Modra

Plocha knižnice: 170 m2

Investičný náklad: 44 000 €

Návrh: 2018 – 2021
Realizácia: 2019-2021 (1. etapa: realizácia čitárne: 2020, 2. etapa: realizácia oddelenia beletrie: 2021)

Adresa: Kultúrne centrum Modra, Sokolská 8, 900 01 Modra

Autor fotografií: Ján Kekeli