Interiér knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove

gradientné rozmiestnenie regálov v priestoroch
konštrukčná schéma spevnenia stropu a zavesenia regálov
pôdorys prízemia

Ako prvé nás pri obhliadke zaujala palácová mierka hlavných siení a skutočnosť, že sú na celú šírku meštianskeho domu – od ulice až po dvor.

Nechceli sme vyplniť celý pôsobivý priestor regálmi – hľadali sme riešenie, ktoré umožní zažiť tieto palácové dimenzie a zároveň splniť požadované kapacity regálov.

Navrhujeme gradientné zahusťovanie priestoru regálmi odspodu smerom nahor. V hlavných sieňach na prízemí umiestňujeme k obvodovým stenám po dva dvojposchodové regále. Na poschodí 3 rady dlhých regálov a v podkroví priestor vypĺňame menšími zostavami.

Takto sa zároveň zhora nadol mení vzťah priestoru k regálom, čo pomáha pri orientácii a uvedomení si, v ktorej časti knižnice sa nachádzam.

Dva dvojpodlažné regály na celú výšku miestnosti na prízemí vážia vyplnené knihami 70 ton. To je váha, ktorú po porade so statikom nemôžeme postaviť na podlahu, pod ktorou je klenba pivnice. Strop na prízemí spevňujeme oceľovými nosníkmi, na ktoré zavesíme dvojpodlažné regále. Spevňujúci rošt zároveň pomáha preniesť tiaž z regálov na poschodí.

Toto riešenie nám umožňuje navrhnúť regály v subtílnej oceľovej tyčovine, keďže princíp zavesenia súvisí s väčšou odolnosťou ocele pri namáhaní ťahom. Takto sa z regálu, ktorý nesie veľkú váhu kníh stáva efemérna záclonová konštrukcia. Regále sa vzťahujú k hmotným konštrukciám pôvodných stien podobným spôsobom ako subtílne liatinové konštrukcie pavlače. Rozdiel v dimenziách konštrukcí je v rádoch a to vytvára napätie a pomáha koncentrovať sa na detail.

súťažný návrh – 1. miesto
spoluautori: DOXA (Tomáš Boroš, Ondrej Jurčo, Maroš Mitro, Vincent Ung, Pavel Bakajsa, Martina Hončárová, Ján Hlodák)
statika: Ivan Tatala

december 2022