interiér Galérie Ľudovíta Fullu, Ružomberok – súťaž

Galéria Ľudovíta Fullu (Ľudovít Fulla bol maliar a grafik – jeden zo zakladateľov moderného maliarstva a grafiky na Slovensku) je odvážna a mimoriadna stavba zo 60-tych rokov 20. storočia od architektov Martina Kusého a Štefana Hatalu. Hlavná expozícia obrazov Ľudovíta Fullu sa nachádza na 2. poschodí vo vykonzolovanej časti. Galéria prejde v roku 2014 stavebnou rekonštrukciou a v náväznosti na to bola Slovenskou národnou galériou vypísaná súťaž na riešenie interiéru.

Náš návrh sa vyporiadáva s potrebou multifunkčného využitia hlavnej expozičnej sály (okrem stálej expozície sa priestor už roky využíva na koncerty, prednášky, diskusie, workshopy). Vynášať a odnášať stoličky a stoly niekde do skladu v suteréne je namáhavé a nepraktické. Zároveň sme nechceli narúšať proporcie výstavného priestoru vytvorením skladu mobiliáru tam. Podstatou nášho návrhu je preto mobiliár, ktorý plní viac funkcií.
Do všetkých priestorov vstupujeme rovnakými alebo podobnými prvkami. Navrhnuté mobilné kontajnery poslúžia rovnako dobre na odloženie stoličiek, stolov, prípadne ozvučovacej techniky ako na kdekoľvek umiestniteľné bloky s textovými informáciami (Fullove slová, fotografie, sprievodné texty) alebo audiovizuálnymi informáciami. Stoličky vo všetkých priestoroch sú ľahké, jednoducho stohovateľné a použiteľné na rôzne príležitosti. Taktiež pohodlné mobilné lavice v samotnej galérii je možné umiestniť podľa aktuálnej potreby. Mobiliár je v neutrálnej bielej farbe, aby nepútal zbytočnú pozornosť a nekonkuroval Fullovým obrazom.
Súčasťou návrhu bol aj interiér libressa a kreatívneho ateliéru na 1. poschodí.

Spoluautori: Stanislav Šutvaj a Pavol Mičáň

marec 2014