Rekonštrukcia rodinného domu, Ružomberok

Starý, poctivo remeselne spracovaný, 80-ročný rodinný dom. Dom s rodinnou históriou, ktorá tvorí súčasť jeho identity. Dnešní obyvatelia chcú dom adaptovať na dnešný spôsob života, no zároveň je pre nich dôležité všetko, čo bolo predtým, ako tu začali bývať.
Stavba má prekvapivo flexibilný konštrukčný systém, ktorý dovoľuje hlavné obytné podlažie takmer úplne vyčistiť. Táto sloboda novej dispozície nás privedie k pomerne dlhému hľadaniu vhodného riešenia. Riešenia, ktoré bude vhodné pre životný štýl klientov, no zároveň nebude v konflikte s tým, ako je dom zažitý a ako dlhé roky fungoval.
Napriek tomu, že nateraz je úlohou riešiť iba jedno obytné podlažie domu, štúdia sa zaoberá celým domom.
Od ulice ostáva dom bez výraznejších zmien, smerom do záhrady navrhujem trojúrovňovú terasu, ktorá rozširuje na každom podlaží obytný priestor do exteriéru a zároveň vytvára nové prepojenia medzi podlažiami a záhradou tam, kde je to potrebné.
Keďže samostatné schodisko s osobitným vstupom na každé podlažie ponúka rôzne scenáre budúceho využitia ostatných obytných podlaží, snažím sa robiť také zásahy, ktoré ponúknu čo najväčšiu variabilitu.

Štúdia: 2013

Zastavaná plocha: 140 m²

Stavebný objem: 850 m³

fotografie: Pavol Mičáň