Oddelenie náučnej literatúry – Mestská knižnica Senec

01

axonometria0706 04 05

02-2

schémy

03

pôdorys

 

Budova MsKS Senec v centre mesta integruje viacero prevádzok. Na 1NP sú kancelárie správy budovy, technické zázemie, kinosála (priestor na celú výšku budovy), priestory na prenájom, ktoré prevádzkujú súkromní podnikatelia, na 2NP sídli mestská knižnica a rovnako sa tu nachádzajú priestory na prenájom. 3NP bolo dobudované nedávno – vznikli podkrovné priestory, kde sa nachádzajú kancelárie vedenia MsKS, klubové priestory a ďalšie prenajímateľné priestory.
Riešený priestor sa nachádza na 2NP existujúcej budovy MsKS vedľa kinosály.

Návrh predkladá riešenie, kde nové Oddelenie náučnej literatúry funguje ako jeden kompaktný priestor funčne rozčlenený atypickým zaobleným regálom. V priestore sa vybúrajú priečky a vznikne obdĺžniková miestnosť s veľkým pásovým oknom s výhľadom na pešiu zónu. Keďže v priestore s plochou 150 m2 treba uskladniť 15 000 zväzkov, hlavnou výzvou projektu je vymyslieť riešenie, ktoré nezaplní celý priestor regálmi. V rámci knižnice by totiž mala byť tichá študovňa, priestor na prácu s počítačom a otvorený priestor, kde je možné usporiadať menšie podujatia (do 30 ľudí). Základným prvkom interiéru je zaoblený regál, ktorý svojím tvarom rozčleňuje vyššie spomenuté zóny. Tam kde má regál najväčší polomer vzniká čitáreň s výhľadom na mesto a dobrým svetlom – to je priestor pre verejné podujatia. Priestory, ktoré vyčleňuje menší polomer regálu sú počítačové pracovisko a tichá študovňa. Tieto priestory sú zároveň oddelené od čitárne a od okna, s umelým osvetlením. Slúžia na sústredenú prácu. Zaoblený regál má výšku 2,2 m a kapacitu 8 000 kníh. Ďalších 9 000 zväzkov bude umiestnených do vstavaných regálov na celú výšku miestnosti pri troch obvodových stenách priestoru.
Súčasťou oddelenia bude aj knihovnícky pult v rovnakom materiálovom prevedení ako zaoblený regál.

Úžitková plocha = 150 m2
Štúdia: Marec 2018
Projekt: Júl-August 2018

Vizualizácie: Pavol Mičáň