4 projekty v ab-ateliéri

Posledný rok som pracoval v ab-ateliéri môjho otca Martina Bišťana. Z obdobia december 2014 – december 2015 som vybral 4 práce, ktoré majú niekoľko spoločných znakov:
Klientmi boli ľudia, ktorí už v minulosti spolupracovali s otcovým ateliérom – bolo teda treba na niečo nadviazať, skôr pokračovať ako začínať odznova. Všetky zadania sú vo vidieckom, prírodnom prostredí na severe Slovenska a ponúkajú dostatok podnetov ako reagovať na okolie. Použitými materiálmi a konštrukčnými riešeniami sú to práce skôr konzervatívne, ale majú ambíciu reflektovať súčasnosť. Pracoval som v kolektíve s otcom, Petrom Sálusom a Michalom Vierikom.

 • fara a pastoračné centrum v Lomnej
  Zaujímavosťou zadania bolo, že jeho iniciátorom bol stavbyvedúci kostola v Lomnej na Orave, ktorý navrhli Peter Abonyi s otcom pred 20-timi rokmi. Parcela je hneď v susedstve kostola. Zámerom je postaviť faru s ubytovaním pre hostí a pastoračné centrum. Od začiatku sme rozmýšľali nad riešením, ktoré nebude konkurovať kostolu, využije jeho susedstvo a zároveň s ním vytvorí jeden prepojený celok.
 • rodinný dom v Kvetnici
  Kvetnica je kúpeľné miesto pri Poprade. Klient v Kvetnici vyrastal a odkúpil časť, kde sú prvé pôvodné (dnes opustené) kúpeľné objekty, ktoré vytvárajú malebný mikrourbanizmus. Pre toto kúpeľné miesto je charakteristická hrazdená architektúra z čias monarchie – niekoľko budov tu navrhol Gedeon Majunke. Klient požadoval jednopodlažnú novostavbu na konci tejto mikroštruktúry pod lesom. Navrhli sme stavbu kombinovanej konštrukcie – murovanej a drevenej. Drevená časť konštrukcie nadväzuje na architektúru Kvetnice – hrazdenie nie je iba ornament na fasáde, ale naozajstnou konštrukciou. Dom sa smerom na juh otvára do údolia Kvetnice, na severnej strane vytvára privátnu záhradu s terasou.
 • fara v Oravskom Veselom
  Budova fary v Oravskom Veselom stojí na krásnom mieste, z dvora je široký výhľad na oravskú krajinu. Spolu s kostolom, školou a obecným úradom tvorí centrum dediny. Má predpoklady vytvoriť priestor pre komunitné aktivity, o čo sa aj miestny farár snaží. Zadaním bolo zobytniť podkrovie v budove fary a nanovo premyslieť zadné stavy, ktoré nemajú veľkú hodnotu a slúžia iba ako skladové priestory. Zachovávame pôvodný kamenný dom na konci zadných stavov a medzi ním a budovou fary navrhujeme sčasti murovanú a sčasti drevenú konštrukciu, ktorá môže podnietiť k spoločenským stretnutiam vo farskej záhrade. Snažíme sa o jednoduché riešenia z dostupných materiálov.
 • turistická chata v Oravskom Veselom
  Stavba postavená za socializmu pre školské zájazdy má svoje dispozičné aj architektonické kvality. Treba ju trošku očistiť, niečo prebúrať a prepojiť s pozemkom. Navrhujeme systém terás, ktoré prepájajú spoločné priestory (reštauráciu, lobby bar a wellness) s exteriérom. Súčasťou terás je konštrukcia pre tieniace lamely a zároveň pridané balkóny. Časť suterénu sa prehĺbi, aby mohol vzniknúť priestor wellness s priehľadom na okolitú prírodu. Cieľom je stavba, ktorá bude ekonomicky udržateľná a ponúkne dostatočný komfort pre návštevníkov.