penzión, Kraľovany

Riešený dvor pozostáva z viacerých stavebných objektov, ktoré pribúdali postupne.
Pri pohľade z ulice pravá časť pozostáva z dvoch stavebných objektov, ktoré sú neobývané a značne schátralé. Dom do ulice má narušenú statiku, preto bude rozumné ho asanovať.
Druhý dom v rade postavený zo zálievkových betónových tvárnic treba zachovať, keďže má príjemnú proporciu a malebnú fasádu smerom do dvora. Vnútri je rozumná dispozícia s priestrannými izbami. Mohol by tvoriť centrum budúceho penziónu a celého dvora.
Majiteľ by chcel potenciál stavieb a dvora čo najviac využiť na ubytovacie služby.
Okrem turistov sa ponúka poskytovať ubytovanie zamestnancom železníc a po začatí
úseku diaľnice v okolí Kraľovian aj stavebným robotníkom. V dlhodobejšom horizonte sa zdá byť najrozumnejšie budovať postupne dvor tak, aby ponúkal čo najkomfortnejšie prostredie pre turistov. Je zrejmé, že areál sa bude budovať postupne podľa ekonomických možností. Na dnešnom stave dvora je zaujímavé, že spája zdanlivo nesúrodé objekty v jeden celok. Na každej jednej stavebnej časti je zrejmé, že vznikala v inom čase a v iných podmienkach.

Návrh sa snaží zodpovedať na otázky:

Ako pridať novú funkciu do rôznorodého dvora pozostávajúceho z postupne dostavovaných  objektov v rôznom stave a zároveň zachovať pocit nedokončenosti, možnosť ďalšieho rastu?

Ako nenavrhnúť budovu, ale skôr šablónu (mriežku), ktorá podľa možností majiteľov umožní v budúcnosti pridávanie stavebného objemu (ubytovacej kapacity)?

Ako neupriamiť pozornosť na jeden objekt, ale skôr na mikrourbanizmus dvora a umožniť prelínanie, dopĺňanie stavebných vrstiev a funkcií?

Ako dať návrhom impulz k rastu a premene a nie k zablokovaniu a skameneniu?

Štúdia: 2013
Vizualizácie interiéru: Pavol Mičáň

Výmera pozemku = 2513 m²
Zastavaná plocha = 413 m²
Zastavanosť = 16 %
Spevnené plochy = 533 m²

Stavebný objem objektu 1 = 660 m³
Stavebný objem objektu 2 = 470 m³
Stavebný objem objektu 3 = 440 m³

počet 3-lôžkových apartmánov = 5
počet 2-lôžkových izieb = 10
Kapacita lôžok = 35
Ppočet parkovacích miest = 12